Usluge

  • Usluge
  • Usluge

Na zahtjev gosta obezbjeđujemo:

- Transfer od/do aerodroma

- Parking (potrebna rezervacija)

- Slanje/primanje faksova

- Rent-a-car usluge

- Organizaciju individualnih izleta sa vodičem